Adriana JAROŠOVÁ

Bachelor's thesis

Obecně závazné vyhlášky - dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí

Generally binding ordinances - supervision over issuance and content of generally binding ordinances of the municipalities
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá dozorem nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí. Vydáváním obecně závazných vyhlášek dochází k realizaci ústavně zaručeného práva obce při výkonu samosprávy. Jedná se o pravomoc obcí, která je aplikovaná jednotlivými obcemi České republiky a tím ovlivňuje a zasahuje do běžného života občanů obce. V úvodu bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy a obce …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis are the generally binding ordinances and supervision over issuance and content of the generally binding ordinances of the municipalities. They are a result of the realization of the right to self-government and they are an important part of the legal order of the Czech republic. The main chapter is devoded to supervision over the generally binding ordinances. The supervision …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Petr Triner

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAROŠOVÁ, Adriana. Obecně závazné vyhlášky - dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/