Barbora SALABOVÁ

Bakalářská práce

Zhodnocení image města Děčín jako měkkého faktoru rozvoje

Evaluation of the image of city Decin as a soft factor of the development
Anotace:
Předmětem bakalářské práce ?Zhodnocení image města Děčín jako měkkého faktoru rozvoje? je popis současného image města Děčín. Teoretická část je věnována popisu lokalizační teorie se zaměřením na měkké lokalizační faktory. Druhá kapitola, která spadá také do teoretické části, blíže popisuje, co znamená termín image. Jsou zde uvedeny jeho charakteristické znaky, druhy a je zde vysvětlen pojem externí …více
Abstract:
The subject of this bachelor's thesis "Evaluation of the image of city Decin as a soft factor of the development" is a description of contemporary image of city Decin. The theoretical part is devoted to a description of localization theory taking the soft localization factors into focus. The second chapter, describes what the term "image" means. It's typical signs and forms are mentioned in here and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2013
Zveřejnit od: 14. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SALABOVÁ, Barbora. Zhodnocení image města Děčín jako měkkého faktoru rozvoje. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 11. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj