Bc. Dana Šálková

Bakalářská práce

Komunitní plánování sociálních služeb

Community planning of social services
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje proces komunitního plánování sociálních služeb. Teoreticko – metodologická část je věnována obecné charakteristice sociálních služeb, jejich poslání a formám poskytování. V práci jsou dále zmíněny standardy kvality poskytování sociální péče a zásadní povinnosti a práva vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Druhá polovina teoreticko – metodologické …více
Abstract:
This bachelor work describes the process of social services community planning. The theoretical - methodical part contains the common characterization of social services, their mission and forms of providing. Standards of their quality and fundamental obligations and laws following the Act n.108/ 2006 Sb.about social services are also described in this work. The second half of the theoretical-methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michaela Šlégrová
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní