Kristýna KOPEČNÁ

Bachelor's thesis

Vliv různých způsobů jízdy na koni na úroveň tepové frekvence jezdce

The effect of different ways of horse riding on the rider's heart rate level
Abstract:
Bakalářská práce sleduje vliv různých chodů koně na úroveň tepové frekvence jezdce. Byly použity základní tři chody koně (krok, klus a cval). Teoretická část práce je zaměřena na základní charakteristiku jezdeckého sportu se zaměřením na sportovní výkon a faktory, které jezdce na koni ovlivňují. Do teoretických východisek jsou zahrnuty výzkumy podobného charakteru, které podporují výzkumný záměr mojí …more
Abstract:
This bachelor´s labor follows effect of different horse´s gait on the rider´s heart rate. There were used three basic horse gaits (step, trot and canter). Theoretic part of the work is focused on basic characteristics of equestrian sport and its sports results, aiming on sport performance and factors that influence the rider. Into the theoretical basis there is included research of similar character …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Iva Balkó, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOPEČNÁ, Kristýna. Vliv různých způsobů jízdy na koni na úroveň tepové frekvence jezdce. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta