Ing. Andrea Palisová

Bachelor's thesis

Vypořádání burzovních obchodů s elektrickou energií

Settlement of stock exchange trading of electricity
Abstract:
Abstrakt Téma mé bakalářské práce je zaměřeno na vypořádání burzovních obchodů s elektrickou energií. Teoretická část se zabývá nejdříve obecným popisem kapitálového trhu i jeho účastníků, dále klasifikací trhu na spotový a forwardový. Zabývá se též maržovými obchody a obecnými způsoby vypořádání. Aplikační část je zaměřena na problematiku těchto trhů, na principy obchodování s elektrickou energií …more
Abstract:
Abstract The aim of this thesis is to picture the settlements of electricity trading on the Czech power market. The introduction part focuses on general description of the capital market and its participants. Further the thesis focuses on the classifications of the spot and forward markets and deals also with margin lending transactions and general methods of its settlements. The application part explains …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance