Ing. Andrea Palisová

Bachelor's thesis

Vypořádání burzovních obchodů s elektrickou energií

Settlement of stock exchange trading of electricity
Anotácia:
Abstrakt Téma mé bakalářské práce je zaměřeno na vypořádání burzovních obchodů s elektrickou energií. Teoretická část se zabývá nejdříve obecným popisem kapitálového trhu i jeho účastníků, dále klasifikací trhu na spotový a forwardový. Zabývá se též maržovými obchody a obecnými způsoby vypořádání. Aplikační část je zaměřena na problematiku těchto trhů, na principy obchodování s elektrickou energií …viac
Abstract:
Abstract The aim of this thesis is to picture the settlements of electricity trading on the Czech power market. The introduction part focuses on general description of the capital market and its participants. Further the thesis focuses on the classifications of the spot and forward markets and deals also with margin lending transactions and general methods of its settlements. The application part explains …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance