Mgr. Lucie Přichystalová

Diplomová práce

Rozvod a jeho vliv na psychiku a školní výkon dětí na 1. stupni ZŠ

Divorce and its influence on mental health and school performance of children at primary school
Anotace:
Diplomová práce Rozvod a jeho vliv na psychiku a školní výkon dětí na 1. stupni ZŠ pojednává v teoretické části o manželském nesouladu, rozvratu, rozvodu. Zmiňuje se o rodinném poradenství, rozvodovém řízení a právech dítěte, ze kterých vyplývá komu svěřit dítě do péče. O možnosti, jak dětem pomoci v období rozvodu. V praktické části řeší vliv rozvodu na školní výkon dítěte, na jeho psychiku. Pojednává …více
Abstract:
The submitted thesis: Divorce and its influence on mental health and school performance of children at primary school deals in the theoretical part with the marital dissonance, disruption, divorce. It mentions family counselling, divorce proceedings and the rights of the child, that indicate to whom to entrust the care of the child, and also the possibilities of helping children during the divorce …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy