Ing. Věra Krejčí

Bachelor's thesis

Zhodnocení role obcí v procesu krizového řízení (na příkladu obcí II. v JMK při povodních)

The Role of Municipalities in Emergency Management
Abstract:
Předmětem mé bakalářské práce „ Zhodnocení role obcí v procesu krizového řízení (na příkladu obcí II. v JMK při povodních) je zmapování a vyhodnocení úlohy obce s pověřeným obecním úřadem v procesu krizového řízení. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy, vztahy a východiska krizového řízení v České republice. Druhá kapitola objasňuje činnost jednotlivých aktérů, kteří se podílí na stanovení …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis The Role of Municipalities in Emergency Management is a survey and evaluation of a role of a municipality with designated authority in emergency management. The first chapter defines the basic concepts, relations and solutions of emergency management in the Czech Republic. The second chapter represents activities of the particular participants in providing cost estimate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Reader: Mgr. Ing. Lenka Matějová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration