Bc. Jakub Přikryl

Master's thesis

Tavený sýr jako funkční potravina

Processed cheese as functional food
Anotácia:
Tato práce se zabývá tavenými sýry jako funkčními potravinami a analýzou vzorků tavených sýrů s přídavkem kvercetinu a rutinu. Teoretická část práce pojednává o charakteristice a výrobě tavených sýrů, popisuje také antioxidační látky, flavonoidy kvercetin a rutin. Dále jsou uvedeny základní informace o metodách stanovení. V praktické části byly nejdříve vyrobeny vzorky tavených sýrů s přídavkem kvercetinu …viac
Abstract:
Thesis deals with a processed cheeses as functional foods and analysis of samples of processed cheeses with addition of quercetin and rutin. The theoretical part describes characteristics and production of processed cheeses, and describes antioxidants, flavonoids quercetin and rutin. Further, basic information about analytical methods used in this thesis are provided. In the practical part, samples …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Přikryl, Jakub. Tavený sýr jako funkční potravina. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / odbor:
Chemistry and Technology of Foodstuffs / Evaluation and Analysis of Foodstuffs