Bc. Kateřina JANČÍKOVÁ, DiS.

Master's thesis

Participace osob v bytové nouzi na tvorbě koncepce sociálního bydlení v Ostravě

Participation of people in housing need to creation of the concept of social housing in Ostrava
Anotácia:
Tato diplomová práce zkoumá proces tvorby Koncepce sociální bydlení statutárního města Ostravy, kterou mohli ovlivnit samotní lidé v bytové nouzi (ti, kteří jsou ohroženi i ti, jež se v bytové nouzi již nachází). Teoretická část nabízí exploraci základních pojmů, které se tématu týkají jako sociální a prostorové vyloučení, bezdomovectví, ohrožené cílové skupiny, komunitní práce a zplnomocnění, reflexe …viac
Abstract:
This diploma thesis explores the formation of the Social Housing Conception of the Statutory City of Ostrava, this formation could be influenced by people in housing shortage (those who are at risk and those who are already in housing shortage). The theoretical part explores the basic terms of the thesis, such as social and spatial exclusion, homelessness, endangered target groups, community work and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANČÍKOVÁ, Kateřina. Participace osob v bytové nouzi na tvorbě koncepce sociálního bydlení v Ostravě. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií