Bc. Monika Skuhravá

Diplomová práce

Analýza činnosti příspěvkové organizace města Plzeň - TURISMUS

The Analysis of Activities of a Selected Organization Focused on Destination Management in the Czech Republic/Slovakia.
Anotace:
V teoretické části diplomová práce objasňuje pojmy cestovního ruchu – destinace, management, destinační management, organizace cestovního ruchu. Cílem je seznámit čtenáře se specifiky destinačního managementu, manažerským uspořádáním cestovního ruchu v České republice, největšími problémy při řízení destinace a současným stavem destinačního managementu v České republice. Cílem praktické části je porovnat …více
Abstract:
In the theoretical part the thesis explains the concepts of tourism - destination management, destination management, tourism organization. The aim is to acquaint the reader with the specifics of destination management, managerial organization of tourism in the Czech Republic, the biggest problems in managing the destination and the current state of destination management in the Czech Republic. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze