Bc. Šárka Krellerová

Diplomová práce

Návrh edukačního programu pro stálou expozici Vlastivědného muzea Šumperk

Design of an educational program for a permanent exhibition of Regional Museum Šumperk
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Návrh edukačního programu pro stálou expozici Vlastivědného muzea Šumperk“ si klade za cíl, jak již název napovídá, vytvořit doprovodný program k této části muzea, který by mohl fungovat pro žáky základních škol či nižších ročníků gymnázií. V první řadě představuje formy spolupráce muzea a školy, poukazuje na možnosti zlepšení vztahu těchto dvou institucí. Dále se zabývá způsobem …více
Abstract:
Diploma work with name „Design of an educational program for a permanent exhibition of Regional Museum Šumperk“ aims to create an accompanying program for this part of museum that would run for elementary schools and lower grade schools, it clears from name of the thesis. First of all, it shows the forms of cooperation of museum and school and points to the possiblity of improving the relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Mrázová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta