Kateřina Šimková

Bakalářská práce

MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH ŽEN ZAKLÁDAT RODINY A MOTIVACE STÁTU SE TOUTO PROBLEMATIKOU ZABÝVAT

Motivations of university-educated women to have children and motivations of state to deal with it
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá motivacemi studentek vysokých škol a vysokoškolsky vzdělaných žen zakládat rodiny. Zkoumá porodnost této skupiny žen v kontextu velmi nízké celkové porodnosti v České republice. Cílem práce je zanalyzovat specifické postavení vysokoškolaček, zjistit jejich životní preference a pojmenovat společné znaky, které vysokoškolsky vzdělané ženy ovlivňují při rozhodování o zakládání …více
Abstract:
This thesis deals with the motivations of university students and university-educated women to have children. It examines the birth rate in this group of women in the context of very low total fertility rate in the Czech Republic. The aim is to analyze the specific situation of university graduates, to find out their lifestyle preferences and identify common features that influence the decision of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Lucia Bartůsková
  • Oponent: Olga Poláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67752