Mgr. Petr Vašek

Bachelor's thesis

Teorie plánovaného jednání v řešení problémového jednání žáka učitelem

The pupil's problem behavior from the perspective of the theory of planned behavior
Abstract:
Tato práce považuje kontaktáž rodičů vyučujícími za důležitou součást pedagogické profese a snaží se najít souvislosti, které ji podmiňují. Specifická oblast, kterou tato práce prozkoumává, je problémové chování studenta. Kontakt s rodiči hraje právě zde důležitou roli jako zdroj informací a pomoci zaměřených na problém a jeho řešení. Tři nejčastěji zmiňované teorie podmiňující copingové mechanismy …more
Abstract:
This thesis regards contacting parents by teachers as an important part of teachers‘ profession and tries to find it’s underlying causes. One specific area that this thesis chooses to research is pupils‘ problematic behavior. It is here where the contact with parents plays an important role as a source of information and help focused on the problem and it’s solution. The important causes of contact …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Reader: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology