Bc. Naděžda Švrčková

Master's thesis

Faktory ovlivňující internetové bezpečnostní dovednosti českých dětí (Analýza dat výzkumu EU Kids Online II)

Factors influencing internet safety skills of Czech children (Data analysis of EU Kids Online II research)
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou internetových bezpečnostních dovedností (tzv. safety skills) u českých dětí ve věku 9 až 16 let. Hlavní pozornost je zaměřena na to, zda a do jaké míry jsou tyto dovednosti ovlivňovány vybranými faktory (věk pohlaví, četnost užívání a další). Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsou za pomoci výsledků provedených …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of internet safety skills of Czech children aged 9-16 years. The main attention is focused on how these safety skills are influenced by selected factors (gender, age of the child, frequency of internet use etc.). Text is divided into two main parts - theoretical and research part. In the theoretical part the main terms such as digital literacy, digital skills …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Reader: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism