Bc. Martin Votoupal

Diplomová práce

Mediace jako budoucí možná alternativa vůči soudnímu řízení ve finanční oblasti

Mediation as a Possible Future Alternative to Litigation in the Financial Sector
Anotace:
Diplomová práce pojednává o mediaci jako alternativní metodě řešení sporů a možnostech jejího využití. Definuje základní zásady, formy, účastníky a fáze mediace. Dále se zabývá využitím mediace ve vybraných státech Evropské unie. Popisuje zákonnou i podzákonnou právní úpravu mediace v České republice, a to včetně pramenů evropského práva. Zmiňuje projekty a subjekty působící v oblasti mediace, jejich …více
Abstract:
This thesis deals with mediation as an alternative method of controversy solving and other way of using it. It defines some basic principles, forms, participants and phases of mediation. Then it deals with the use of mediation in chosen European countries. It describes the legal regulations and legislative rules of mediation in the Czech Republic including the sources of the European law. It mentions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS