Bc. Martin Votoupal

Master's thesis

Mediace jako budoucí možná alternativa vůči soudnímu řízení ve finanční oblasti

Mediation as a Possible Future Alternative to Litigation in the Financial Sector
Abstract:
Diplomová práce pojednává o mediaci jako alternativní metodě řešení sporů a možnostech jejího využití. Definuje základní zásady, formy, účastníky a fáze mediace. Dále se zabývá využitím mediace ve vybraných státech Evropské unie. Popisuje zákonnou i podzákonnou právní úpravu mediace v České republice, a to včetně pramenů evropského práva. Zmiňuje projekty a subjekty působící v oblasti mediace, jejich …more
Abstract:
This thesis deals with mediation as an alternative method of controversy solving and other way of using it. It defines some basic principles, forms, participants and phases of mediation. Then it deals with the use of mediation in chosen European countries. It describes the legal regulations and legislative rules of mediation in the Czech Republic including the sources of the European law. It mentions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2013
  • Supervisor: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zbyněk Kalabis

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS