Mgr. Michaela Kremeňová

Bachelor's thesis

Obnovitelné zdroje energie - školní experimenty

Renewable Energy Sources - School Experiments
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce jsou obnovitelné zdroje energie. První část této práce se zabývá shrnutím nejvyužívanějších obnovitelných zdrojů energie na území České republiky. Hlavní zaměření je na solární energii, dále na vodní zdroje energie, na větrnou energii, energii z biomasy a geotermální energii. Druhá část je experimentální a zabývá se experimenty především na snížení spotřeby energie v domácnosti …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the renewable energy sources. The first part summarizes the renewable energy sources available in the Czech Republic. The main focus is given to solar energy, hydropower energy, wind energy, biomass energy and geothermal energy. The main task of the second experimental part is to describe experiments that lead to the decrease of the energy consumption in the household …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta