Bc. Kristýna Kadlecová

Bakalářská práce

Životní styl vysokoškolských studentů v České republice a Estonsku

Lifestyle of University Students in the Czech Republic and Estonia
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Životní styl vysokoškolských studentů v České republice a v Estonsku“ se věnuje problematice životního stylu studentů vysokých škol. Práce je zaměřena na názory a postoje studentů vysokých škol v České republice a v Estonsku. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje pojmům, jako je životní styl, hodnotám a morálním …více
Abstract:
The bachelor´s thesis titled „Lifestyle of University Students in the Czech republic and Estonia“ deals with the topic of lifestyle of university students. The thesis is focused on opinions and attitudes of university students in the Czech Republic and Estonia. The bachelor´s thesis consists of two parts: the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with topics lik life style …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta