Sabina Cypriánová

Bakalářská práce

Využití moderní didaktické techniky ve výuce ekonomických předmětů

The use of modern educational technology in teaching of economic subjects
Anotace:
Bakalářská práce je tematicky zaměřena na využívání moderní didaktické techniky v ekonomickém vzdělávání. Součástí teoretické části práce je klasifikace učebních pomůcek a didaktické techniky v přehledu od téměř nepoužívaných prostředků až po moderní prostředky didaktické techniky a jejich uplatnění při výuce. V praktické části je pozornost věnovaná vyhodnocení dotazníků. Cílem výzkumu je porovnat …více
Abstract:
The thesis is thematically focused on the use of modern educational technology in economic education. The theoretical part is the classification of teaching aids and teaching techniques at a glanc from almost unsed means to the modern means of teaching techniques and their application in teaching. The practical part of the thesis focuses on the evaluation questionnaires. The research objective is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Katarína Krpálková Krelová
  • Oponent: Lenka Holečková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31699