Bc. Marián Minárik

Master's thesis

Analysis and Theoretical Implications of the Topical European Competition Case Law Concerning Price Discrimination

Analysis and Theoretical Implications of the Topical European Competition Case Law Concerning Price Discrimination
Abstract:
Cenová diskriminace je všudypřítomným fenoménem na mnoha trzích, který byl však v minulosti soutěžními úřady v Evropě posuzován poměrně striktně. Od té doby se pozornost soutěžního práva obrací na více ekonomický přístup zdůrazňující také pozitivní dopady na spotřebitelský blahobyt předtím formalisticky postihovaných praktik. Předložená diplomová práce si klade za cíl analyzovat judikaturu v oblasti …more
Abstract:
Price discrimination is a ubiquitous and pervasive phenomenon present in many markets, which used to be treated quite strictly by competition authorities in Europe. Since then, however, the focus of antitrust has been shifting towards a more economic approach emphasizing positive effects of previously formalistically condemned practices on consumer welfare. The submitted diploma thesis endeavors to …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2014
  • Supervisor: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Reader: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta