Bc. Jakub Nevrlý

Bakalářská práce

Útočné a obranné doskakování v basketbale

Offensive and defensive rebounding in basketball
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá herními činnostmi jednotlivců v basketbale. Rozděluje herní činnosti na útočné a obranné. Zejména se pak zaměřuje na herní činnost doskakování a práci po doskoku. V další části je vytvořen sborník cvičení zaměřených na průpravu a rozvoj útočného i obranného doskakování a pivotování.
Abstract:
This thesis is focused on individual skills in basketball. It divided individual skills on offensive skills and defensive skills. It is particularly focused on rebounding and activities after rebound. In the next part is created collection of exercises which are focused on training and progress on offensive and defensive rebounding and pivoting.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Zdeněk Janík
  • Oponent: Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií