Bc. Ivana Pálková

Diplomová práce

Kriminogenní a psychologické faktory násilné kriminality

The Criminogenic and Psychological Factors of Violent Crime
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou kriminogenních a psychologických faktorů ná-silné kriminality. Teoretická část popisuje základní pojmy, právní rámec, násilnou krimina-litu, metodiku vyšetřování a viktimologii. Praktická část je zaměřena na komparaci vývoje kriminality a analýzu kriminality ve Zlínském kraji. Třetí kapitola obsahuje návrh na snížení násilné kriminality. V poslední části je zkoumán …více
Abstract:
This master thesis deals with analysis of criminogenic and psychological factors of violent crime. The theoretical part describes basic concepts, legal framework, violent crime, in-vestigation metodology and victimology. The practical part is focused on comparison of the development of crime and analysis of crime in the Zlin region. Third chapter includes a proposal to reduce violent crime. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Stanislav Zelinka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pálková, Ivana. Kriminogenní a psychologické faktory násilné kriminality. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management