Jana Mazurová

Bakalářská práce

Komparativní analýza využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice a Rakouské republice na základě dat z let 2004--2015

A Comparative Analysis Of the Use of Renewable Energy Sources in the Czech Republic and in the Republic of Austria in the period of 2004 – 2015
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komparací využívání obnovitelných zdrojů energie na území České republiky a Rakouské republiky v období 2004 - 2015. Práce analyzuje jednotlivé obnovitelné zdroje z pohledu efektivnosti a jejich podílu na konečné hrubé spotřebě energie. Problematika obnovitelných zdrojů je z politického, ekonomického a environmentálního hlediska velmi aktuální. Obě země jsou řízeny legislativou …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the comparison of use of renewable energy sources in the Czech Republic and in the Republic of Austria in the period of 2004 - 2015. The thesis analyzes the particular renewable sources from the efficiency point of view, as well as from the point of view of their share on total gross energy consumption. The issue of renewable sources is considered to be a very insistent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Vladimír Štípek
  • Oponent: Petr Maule

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70013