Tanja KOLEVOVÁ

Bakalářská práce

Uplatnění absolventů VŠ se sociálním zaměřením na trhu práce.

Applying for university graduates with a social focus on the labor market
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na uplatnění absolventů VŠ na trhu práce. Téma je aktuální, protože absolventi škol představují stále rizikovou skupinu ekonomicky činných obyvatel z pohledu uplatnění na trhu práce. Často hned po jejich absolvování se dostávají na Úřad práce a potýkají se s nezaměstnaností. Právě čerství absolventi jsou ohroženi zejména nedostatkem praxe. Praxi mnozí zaměstnavatelé …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on the employment of university graduates within the job market. The theme is currently relevant, because post-graduates present a high-risk group in the economically active population in terms of employment. After their graduation they often end up at government offices and job centres, faced with unemployment. Recent post-graduates are especially at risk due to a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Lenka Rosková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLEVOVÁ, Tanja. Uplatnění absolventů VŠ se sociálním zaměřením na trhu práce.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ifbvbu ifbvbu/2
2. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.