Bc. Eva Maťová

Diplomová práce

Lingvistická a translatologická analýza odborného textu v oblasti metalurgie

Linguistic and Translatological Analysis of Technical Terminology in the Field of Metallurgy
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je překlad odborného textu z oblasti metalurgie se zaměřením na výrobu bezešvých ocelových trubek. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část představuje úvod do problematiky metalurgie a výrobních postupů bezešvých trubek. Další výklad je věnován charakteristice odborného stylu a klasifikaci překladových transformací. Praktická část …více
Abstract:
The Master´s thesis deals with technical translation of texts from the field of metallurgy concerning seamless pipes manufacturing. The thesis is divided into the theoretical part and practical part. The theoretical part is focused on metallurgy and process of manufacturing seamless pipes. Next chapters are dedicated to characteristics of technical style and classification of translation procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta