Theses 

Generation Y & Retro Marketing – Fiona Laura Ode Anziutti

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities

Fiona Laura Ode Anziutti

Diplomová práce

Generation Y & Retro Marketing

Generation Y & Retro Marketing

Anotace: Generace spotřebitelů ve věku od 18 do 35 let je novým cílem marketingu. Představuje generaci mladých nových pracovníků, kteří jsou početnější a mají odlišné vzorce spotřeby, které se liší od svých předchůdců. V dnešním světě je to nejmladší generace s nejdůležitějším kupeckým potenciálem, a aby čelily výzvám současného spotřebního trhu, by podniky měly najít důmyslné způsoby diferenciace, aby sváděly ty spotřebitele.Retro-polohování je v platnosti v posledních letech, zejména pro Baby Boomers a starší generace, ale nejvíce překvapivým trendem je, že nostalgické výrobky také svádí mladší věkovou kategorii. Společnosti si uvědomily potenciál, který představuje generace Y na tomto trhu, současnou výzvou je nyní přizpůsobit svou strategii podle svých očekávání.Tato práce proto poskytuje analýzu vztahu mezi tisíciletími a nostalgickými značkami. Byly analyzovány výzkumné články a studie. V metodě výzkumu byl zvolen deduktivní přístup a v kvalitativním průzkumu bylo dotazováno 113 respondentů. Výzkumy dospěly k závěru, že spotřebitelé z generace Y jsou emocionálně spojeni s původními složkami výrobků nostalgických značek. Proto by společnosti, které zaujímají svou nostalgickou pozici, měly vždy zohledňovat dědictví značky a autentické prvky, které jsou součástí identity značky v mysli spotřebitelů.

Abstract: The Generation of consumers aged between 18 and 35 years old is the new target of marketers. It represents the generation of the young new working persons which are more numerous and have different consumption patterns which differ from their predecessors. In today’s world, it is the youngest generation with the most important purchase power, and to face the challenge of the current consumption market, companies should find ingenious ways of differentiation in order to seduce those consumers. The Retro-positioning is back in force those last years, especially for Baby Boomers and older generations, but the most surprising trend is that nostalgic products are also seducing the younger age range. Companies have realized the potential represented by the Generation Y on this market, the current challenge now is to adapt its strategy according to their expectations. Therefore, this thesis provides an analysis of the relation between Millennials and nostalgic brands. Research papers and articles have been analyzed. The deductive approach has been chosen in the research method, and 113 respondents have been interrogated in a qualitative survey. The research concludes that consumers from the Generation Y are emotionally attached to the original components of nostalgic brands products. Therefore, companies adopting a nostalgic positioning for their brand should always take into consideration the brand heritage and authentic elements which are part of the identity of the brand in the mind of consumers.

Klíčová slova: Nostalgie, Spotřebitel, Značka, Generace

Keywords: Nostalgia, Consumer/Brand Relationship, Generation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 10. 2017
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Corinne MONTOYA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71574

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 00:52, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz