Theses 

Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura – Andrea Repčíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Andrea Repčíková

Master's thesis

Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura

Marketing plan of a selected company in the tourism sector- restaurant Aura

Abstract: Predmetom diplomovej práce je vytvorenie marketingového plánu pre reštauráciu nachádzajúcu sa na Slovensku, konkrétne reštauráciu Aura. Práca je rozdelená do dvoch celkov. Prvým je teoretické vymedzenie základných pojmov marketingového plánovania. Druhú časť tvorí samostatný marketingový plán, ktorého súčasťou je okrem iného PESTLE analýza Slovenskej republiky, analýza vnútorného prostredia firmy a nakoniec stanovenie marketingových cieľov a špecifických stratégií k ich dosiahnutiu.

Abstract: The subject of the presented Master´s thesis is to create a marketing plan for the restaurant located in Slovakia, namely restaurant Aura. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical with definition of the basic termonology of marketing planning. The second part presents a specific marketing plan which includes, among other things PESTLE analysis of the Slovak Republic, analysis of the internal environment of the company and finally determining marketing goals and marketing strategies to achieve them.

Keywords: SWOT analýza reštaurácie, PESTLE analýza, marketingoý cieľ, marketingové plánovanie

Keywords: PESTLE analysis, marketing planning, marketing goal, SWOT analysis of restaurant

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2017
  • Supervisor: Zdenka Petrů
  • Reader: Jarmila Indrová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52949

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 22:54, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz