Theses 

Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura – Andrea Repčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Andrea Repčíková

Master's thesis

Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura

Marketing plan of a selected company in the tourism sector- restaurant Aura

Anotácia: Predmetom diplomovej práce je vytvorenie marketingového plánu pre reštauráciu nachádzajúcu sa na Slovensku, konkrétne reštauráciu Aura. Práca je rozdelená do dvoch celkov. Prvým je teoretické vymedzenie základných pojmov marketingového plánovania. Druhú časť tvorí samostatný marketingový plán, ktorého súčasťou je okrem iného PESTLE analýza Slovenskej republiky, analýza vnútorného prostredia firmy a nakoniec stanovenie marketingových cieľov a špecifických stratégií k ich dosiahnutiu.

Abstract: The subject of the presented Master´s thesis is to create a marketing plan for the restaurant located in Slovakia, namely restaurant Aura. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical with definition of the basic termonology of marketing planning. The second part presents a specific marketing plan which includes, among other things PESTLE analysis of the Slovak Republic, analysis of the internal environment of the company and finally determining marketing goals and marketing strategies to achieve them.

Kľúčové slová: SWOT analýza reštaurácie, PESTLE analýza, marketingoý cieľ, marketingové plánovanie

Keywords: PESTLE analysis, marketing planning, marketing goal, SWOT analysis of restaurant

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedúci: Zdenka Petrů
  • Oponent: Jarmila Indrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52949

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 5. 2019 11:17, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz