Eliška Hadrbolcová

Bakalářská práce

Analýza letáků maloobchodních řetězců s rychloobrátkovým zbožím

Analysis of Leaflets in the Retail Chains with Fast Moving Consumer Goods
Anotace:
Cílem bakalářské práce byla analýza letáků pěti vybraných maloobchodních řetězců s rychloobrátkovým zbožím. Práce byla zaměřena na analýzu čtyř důležitých kritérií. Výzkum byl založen na sběru dat z tištěných letáků, která byla zpracována a následně analyzována. Na základě analýzy byly ve vybraných kritériích zjištěny odlišnosti mezi vybranými maloobchodními řetězci.
Abstract:
The goal of bachelor thesis was to analyze leaflets of five selected Retail Chains with Fast Moving Consumer Goods. The work was focused on the analysis of four important criterias. The research was based on the data collection from printed leaflets, which was processed and then analyzed. Based on the analysis were found distinctions in selected criterias between the selected Retail Chains.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Miluše Hluchníková
  • Oponent: Šárka Velčovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava