Bc. Jitka Barossová

Diplomová práce

Analýza nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Kašperské Hory

The Analysis of the Kašperské Hory Municipal Property Administration
Anotace:
Diplomová práce „Analýza nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Města Kašperské Hory“ objasňuje problematiku hospodaření s majetkem územních samosprávných celků. Předmětem analýzy je nemovitý majetek Města Kašperské Hory. Vysvětluje význam obecního majetku pro města a obce a přístup k jeho oceňování. Obce neznají tržní ani věcnou hodnotu svého majetku, protože majetek evidují pouze v pořizovacích …více
Abstract:
The thesis called „The Analysis Of The Kašperské Hory Municipal Property Administration“ clarifies questions of managing the municipal property. The topic here is the property of Kašperské Hory. The thesis explains the real estate significance for municipalities and their approach to the assessment. Municipalities do not assess the market price or the market value of their properties as they entry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Vlček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS