Bc. Klára Ficová

Bachelor's thesis

The Effect of Cultural Differences on Communication between Czechs and Americans

The Effect of Cultural Differences on Communication between Czechs and Americans
Abstract:
Bakalářská práce porovnává kulturní rozdíly a komunikaci mezi Čechy a Američany. Teoretická část se zabývá literaturou a online zdroji zaměřenými na dané téma. Jsou vysvětleny pojmy kultura, národní kultura, kulturní hodnoty a představeny některé koncepce porovnávání kultur. Další část bakalářské práce je zaměřena na interkulturní interakci, vnímání a komunikaci. Češi i Američani jsou popsáni z pohledu …more
Abstract:
The bachelor thesis compares cultural differences and communication between Czechs and Americans. The theoretical part deals with literature and online sources on this topic. The concepts of culture, national culture, cultural values and theories on comparing cultures are introduced and explained. The next part of the thesis focuses on intercultural interaction, perception and communication. National …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: M.A. Michael George
  • Reader: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta