Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.

Disertační práce

Studium aneuploidií u embryí prasat metodou komparativní genomové hybridizace

Investigation of aneuploidies in porcine embryos using comparative genomic hybridization
Anotace:
Přestože se numerické abnormality běžně vyskytují v raných lidských embryích a jsou pravděpodobně podstatným faktorem ovlivňujícím jejich mortalitu a následně selhání implantace, u hospodářských zvířat postrádáme obsáhlejší informace o frekvenci a charakteru těchto poruch. Chromozomové abnormality u zvířat byly doposud zkoumány metodu FISH nebo technikou konvenčního karyotypování, avšak metoda FISH …více
Abstract:
Although numerical chromosome errors are known to be prevalent in early human embryos and are likely to be a considerable factor influencing the mortality of early embryos and implantation failure, in farm animals, data about the frequency and nature of errors is rather limited. Concerning this topic, several works have utilized FISH analysis or conventional karyotyping so far, however FISH provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 12. 2010
  • Vedoucí: prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta