Mgr. Anna Kouřilová

Diplomová práce

Osobnostní charakteristiky lékařů jednotlivých medicínských oborů.

Personality traits of medical occupation.
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat osobnostní charakteristiky u lékařů s různým lékařským zaměřením. Dále jsme se zaměřili na to, zda některé z těchto charakteristik mohou mít vliv na pracovní spokojenost. Výzkumný soubor tvořilo 161 lékařů, z čehož bylo 53 praktických lékařů, 57 chirurgů a 51 lékařů zdravotnické záchranné služby. Sběr dat proběhl dotazníkovým šetřením (osobní předání či elektronická …více
Abstract:
The main aim of the diploma thesis was to map the personality characteristics of doctors with various medical interests. Next, we focused on whether some of these characteristics can affect job satisfaction. The research group consisted of 161 doctors, of whom 53 were general practitioners, 57 surgeons and 51 paramedics. The data collection was carried out by means of a questionnaire survey (personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Lenka Škrahulková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta