Bc. Jarmila Janáčková

Diplomová práce

"Moje matka má Alzheimerovu chorobu": Zkušenost s matkami s Alzheimerovou chorobou z perspektivy pečujících dcer

"My mother has Alzheimer disease": Experience with mother with Alzheimer disease from perspective of caregiving daughters
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zkušeností dcer, které pečují o matky s Alzheimerovou chorobou. Práce je zaměřena i na vztah matka – dcera a na ovlivnění tohoto vztahu v důsledku matčina onemocnění. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teorie se zabývá tématy Alzheimerova choroba, Pečující dcera a Vztahem pečující dcera – matka. Výzkumná část se skládá z popisu výzkumu, ze shrnutí výsledků a diskuze …více
Abstract:
This diploma thesis is about experience of daughters, who are taking care of mothers with diagnosis of Alzheimer’s disease. The thesis is also focused on relationship mother – daughter and influence of mother’s disease on this relationship. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part of the study deals with themes of Alzheimer’s disease, caregiving daughter and relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií