Bc. Jan RAŠKA

Diplomová práce

Malířské agregace - malba a digitální tisk

Painting aggregation - painting and digital print
Anotace:
Diplomová práce se věnuje možnostem využití moderní technologie v procesu umělecké malby. Konkrétně se zabývá možnostmi spojení digitální malby s tradičními malebnými technikami a zkoumá, zda toto spojení urychluje tvůrčí proces. Nejprve je stručně přiblížen pohled na současnou dobu, jejíž reflexí je praktická část této práce. Dále pak objasňuje pojem nových médií. Následně je popsán vývoj užívání …více
Abstract:
The diploma thesis reflect possibilities of use a modern technologies in the process of art painting. Precisely connections of digital art and tradicional painting process. The thesis explores if this connection speed up creative process. The first part is about opinion to the present time. The practial part is a reflection to the first part. Another chapter clarify new media and describe use of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAŠKA, Jan. Malířské agregace - malba a digitální tisk. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium)