Petra ZÁMEČNÍKOVÁ

Master's thesis

Optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Optimizing the working environment and working conditions in terms of safety and work health
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska dodržování BOZP ve zkoumaném podniku. Pojem bezpečnost a ochrana zdraví nabývá stále většího významu v rámci zdravého fungování podniku. Cílem diplomové práce je zjistit současný stav a případné změny pracovního prostředí a pracovních podmínek s možným vlivem na pracovní výkon dotazovaných liniových zaměstnanců …more
Abstract:
This thesis deals with the optimisation of the working environment and working conditions in the selected company, in relation to compliance with health and safety legislation and best practice. The notion of health and safety for workers has become an increasingly established field of professional study in recent years and is now recognised as being critical to the healthy functioning of all businesses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 11. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZÁMEČNÍKOVÁ, Petra. Optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická