Mgr. Michaela Procházková

Bakalářská práce

Vznik Památníku českého písemnictví na Moravě

Rise of the Czech Literature Memorial in Moravia
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vznik Památníku českého písemnictví na Moravě. Vznik památníku je spjat se snahou vytvořit instituci, která by zahrnovala nejen historii písemnictví, ale i literaturu jako takovou především z oblasti Moravy. Myšlenka vzniku organizace se rozvíjela již na konci 1. poloviny 20. století, ale až ke konci 20. století došlo k postupné realizaci, na které se podílel Krajský …více
Abstract:
The theme of this bachelor work is Rise of The czech literature memorial in Moravia. the collections are situated in rajhrad cloister, which is an ideal place for keeping an old literature and its presentationto the public. the idea of origin of this organization started its development since 50. years of the 20th century. the realization of this idea was possible when the consecutively reconstruction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Holman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta