Irena HANOUSKOVÁ

Diplomová práce

Začlenění ´The Reading Intervention Programme´ (Program pro pomoc nácviku čtení) mezi metody ke zlepšení čtení u žáků mladšího školního věku.

Inclusion of The Reading Intervention Programme among the methods for reading improvement of the primary school pupils.
Anotace:
Práce je zaměřená na zhodnocení možností začlenění "The Reading Intervention Programme`` (Program pro pomoc nácviku čtení) mezi metody ke zlepšení čtení u žáků mladšího školního věku a tyto možnosti ověřit v podmínkách vybrané školy a jejích žáků. Z výsledků se mělo zpracovat doporučení, jak s touto metodou pracovat dále v českých podmínkách. V teoretické části je vymezen pojem dyslexie, její příčiny …více
Abstract:
This thesis is concerned with evaluation of involving ``The Reading Intervention Programme{\crqq} among the methods for reading improvement of the primary school pupils and to prove these possibilities in the environment of chosen school. The results should be used for suggestion of establishment of this method in the Czech environment. In the theoretical part of this thesis is introduced the dyslexia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 4. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Šikulová Renata
  • Oponent: PaedDr. Eva Mrázová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/