Bc. Jan Tylich

Diplomová práce

Zavádění DMS na platformě MS SharePoint v neziskové organizaci

Implementation of DMS on MS SharePoint in non-profit organization
Anotace:
Diplomová práce pojednává o analýze stávající dokumentové struktury neziskové organizace. Hlavní těžiště práce je zaměřeno na analýzu potřeb organizace v oblasti optimalizace toku a archivace dokumentů a získání zpětné vazby od uživatelských testerů.
Abstract:
The diploma thesis discusses analysis of existing document structure non-profit organization. The main focus of the work is targeted on analysing the needs of the organization to optimize the flow and archiving of documents and obtaining feedback from the user testers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: Ing. arch. Milan Jíša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky