Bc. Patricie Houšťová

Master's thesis

Alternativní investice jako nástroj diverzifikace portfolia

Alternative investments as an instrument for the portfolio diversification
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Alternativní investice jako nástroj diverzifikace portfolia“ je problematika alternativních investic se zaměřením na tzv. „passion assets“. Analyzovanými alternativními investičními nástroji jsou víno, umění, nemovitosti a zlato. První kapitola je zaměřena na teoretický základ samotného investování a na základní kritéria investičního rozhodování, jako jsou výnos, riziko a …more
Abstract:
The subject of the thesis "Alternative investments as an instrument for the portfolio diversification" is the issue of alternative investments with a focus on the so-called "passion assets". Analyzed alternative investment instruments are wine, art, real estate and gold. The first chapter focuses on the theoretical basis of the investment itself and on the basic criteria of investment decisions such …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2020
  • Supervisor: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Hana Bartušková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance / Finance