Bc. Iveta Bedřechová

Master's thesis

Pohled na výuku založenou na spolupráci mezi studenty v terciárním stupni vzdělávání

View on group-based learning in tertiary education
Abstract:
Diplomová práce se zabývá aplikací spolupráce v terciárním vzdělávání v českém systému vzdělávání. Popisuje, jak učitelé využívají skupinovou výuku v prezenční výuce v prostředí univerzity. Teoretická část diplomové práce je složena ze tří kapitol zabývající se spoluprací ve společnosti, spolupráci ve vzdělávání a skupinovou dynamikou. Empirická část se zabývá metodologií a výzkumným šetřením založeném …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the application of teamwork in tertiary education in Czech educational system. It describes how teachers use group-based learning during the class at the university. The theoretical part of this diploma thesis is structured into three chapters: cooperation in society, cooperation in education and group dynamics. The empirical part deals with the methodology and the research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2014
  • Supervisor: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta