Bc. Žaneta Voldánová

Diplomová práce

Relatable Group Writing in Teaching Writing to Young Learners and Its Influence on Their Approach to Writing

Relatable Group Writing in Teaching Writing to Young Learners and Its Influence on Their Approach to Writing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výukou psaní v angličtině na základní škole pomocí k autorům se vztahujícího skupinového psaní. Jedná se o proces psaní ve skupině, v němž o sobě každý člen skupiny poskytne nějaké informace, které jsou poté do textu začleněny. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. Teoretická část se zaobírá především výukou psaní, jak obecně, tak se zaměřením na skupinovou …více
Abstract:
The master’s thesis deals with teaching writing in English to learners at lower secondary school through relatable group writing, a process of group writing in which each member of the group provides some personal information, which is then incorporated into the piece of writing. The thesis consists of a theoretical part and an empirical part. The theoretical part concerns especially teaching writing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta