Bc. Lenka Otoupalová

Diplomová práce

Přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku

Review of Money Management of a Territorial Self-governing Unit
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou kontroly ve veřejném sektoru, a zaměřuji se především na přezkoumání hospodaření obcí. V teoretické části vysvětluji základní pojmy týkající se obce a jejího hospodaření, postupně popisuji a analyzuji jednotlivé typy kontrol, jejich vývoj, platnou legislativu a průběh kontrol. V praktické části jsem se zaměřila na přezkoumání hospodaření konkrétní obce …více
Abstract:
This bachelor thesis concerns review of public sector, particularly review of money management of a municipality. Within the theoretical section the basic terms concerning municipality and its money management are explained and types of reviews their development and procedures together with relevant legislation are analyzed. The application section deals with review and assessment of money management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Mach
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní