Bc. Monika Stará

Bakalářská práce

Lingvistická analýza lexika z tematické oblasti „(ne)zdravý životní styl a životospráva“ v současné ruštině

Linguistic analysis of the lexicon from the thematic area "(un)healthy lifestyle" in contemporary Russian
Anotace:
Cílem bakalářské práce byla lingvistická analýza terminologie z oblasti zdravého a nezdravého životního stylu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na pilíře zdravého životního stylu a rizika nezdravého životního stylu. Praktická část se věnuje analýze a klasifikaci jazykového materiálu z hlediska tematického, slovnědruhového, slovotvorného a strukturního …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on a linguistic analysis of terminology in the field of healthy and unhealthy lifestyle. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the pillars of a healthy lifestyle and the risks of an unhealthy lifestyle. The practical part is devoted to the analysis and classification of language material from thematic, word-class, word-formation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Zbyněk Michálek
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu