Miluše Buchtová

Bachelor's thesis

Osobnost Václava Kosmáka v kontextu sociální pedagogiky

Personality of Václav Kosmák in the context of social pedagogy
Abstract:
Bakalářská práce řeší význam osobnosti Václava Kosmáka pro obor sociální pedagogika. Cílem je nalézt sociálně pedagogické aspekty života, díla a působení tohoto kněze, spisovatele a národního buditele. Práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je obsažen historický pohled na období národního obrození na Moravě, včetně všech sociálně pedagogických aspektů, dále je uveden …more
Abstract:
The bachelor thesis addresses the importance of Václav Kosmák for the field of social pedagogy. The aim is to find socio-pedagogical aspects of life, work and influence of the priest, writer and national revivalist. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes a historical view of the period of national revival in Moravia, including all socio-pedagogical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2014
Accessible from:: 28. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Buchtová, Miluše. Osobnost Václava Kosmáka v kontextu sociální pedagogiky. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy