Miluše Buchtová

Bachelor's thesis

Osobnost Václava Kosmáka v kontextu sociální pedagogiky

Personality of Václav Kosmák in the context of social pedagogy
Anotácia:
Bakalářská práce řeší význam osobnosti Václava Kosmáka pro obor sociální pedagogika. Cílem je nalézt sociálně pedagogické aspekty života, díla a působení tohoto kněze, spisovatele a národního buditele. Práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je obsažen historický pohled na období národního obrození na Moravě, včetně všech sociálně pedagogických aspektů, dále je uveden …viac
Abstract:
The bachelor thesis addresses the importance of Václav Kosmák for the field of social pedagogy. The aim is to find socio-pedagogical aspects of life, work and influence of the priest, writer and national revivalist. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes a historical view of the period of national revival in Moravia, including all socio-pedagogical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zverejniť od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buchtová, Miluše. Osobnost Václava Kosmáka v kontextu sociální pedagogiky. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy