Theses 

A Third Culture in Literary Writings: Indian Culture Specific Items in Novels by English Writing Indian Authors and Their Czech Translations – Mgr. Eva Dobrovolná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / English Language and Literature

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Mgr. Eva Dobrovolná

Bachelor's thesis

A Third Culture in Literary Writings: Indian Culture Specific Items in Novels by English Writing Indian Authors and Their Czech Translations

A Third Culture in Literary Writings: Indian Culture Specific Items in Novels by English Writing Indian Authors and Their Czech Translations

Anotácia: Tato práce se zaměřuje na české překlady výrazů specifických pro indickou kulturu a dalších elementů z jiných cizích jazyků, které se objevují v dílech anglicky píšících indických autorů. Na příkladech z českých překladů tří románů zkoumá, které jsou nejčastěji uplatněné strategie pro překlad těchto elementů do češtiny a které faktory překladatelovu volbu adekvátní strategie ovlivňují.

Abstract: This thesis concentrates on translations of expressions specific for the Indian culture and elements of other languages which appear in novels by English writing Indian authors. On examples from three novels, it examines what the most frequently applied strategies to deal with these items are and outlines which factors influence translators’ choice of the appropriate translation strategy.

Keywords: culture-specific items, translation strategies, foreign words in English texts, Indian writers, kulturně specifické výrazy, překladové strategie, cizí slova v anglickém textu, indičtí spisovatelé

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedúci: Mgr. Simona Javůrková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 6. 2019 21:55, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz