Mgr. Eva Dobrovolná

Bachelor's thesis

A Third Culture in Literary Writings: Indian Culture Specific Items in Novels by English Writing Indian Authors and Their Czech Translations

A Third Culture in Literary Writings: Indian Culture Specific Items in Novels by English Writing Indian Authors and Their Czech Translations
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na české překlady výrazů specifických pro indickou kulturu a dalších elementů z jiných cizích jazyků, které se objevují v dílech anglicky píšících indických autorů. Na příkladech z českých překladů tří románů zkoumá, které jsou nejčastěji uplatněné strategie pro překlad těchto elementů do češtiny a které faktory překladatelovu volbu adekvátní strategie ovlivňují.
Abstract:
This thesis concentrates on translations of expressions specific for the Indian culture and elements of other languages which appear in novels by English writing Indian authors. On examples from three novels, it examines what the most frequently applied strategies to deal with these items are and outlines which factors influence translators’ choice of the appropriate translation strategy.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedúci: Mgr. Simona Javůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta