Johana Jirušková

Bachelor's thesis

Ideál krásy v pohádkové tvorbě Karla Jaromíra Erbena

The Ideal of Beauty in Fairytales by Karel Jaromír Erben
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá ideální krásou postav v pohádkách Karla Jaromíra Erbena. Na základě pojmu "ideální krásy" je analyzován nejen vzhled, ale i charakteristika vystupujících osob a jejich společenská hierarchie. Pozornost je zaměřena především na ženské postavy, ze kterých lze vyvodit dobovou představu o dokonalé ženě včetně jejího postavení ve společnosti. Poslední kapitola práce obsahuje srovnání …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on ideal beauty of characters in Karel Jaromír Erben's fairy tales. On the basis of term "ideal beauty" it analyses not only the appearance but also characteristics of characters and their social hierarchy. Attention is given to female characters, from who we can deduce the contemporary idea of the perfect woman, including her status in the society. The last chapter contains …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jirušková, Johana. Ideál krásy v pohádkové tvorbě Karla Jaromíra Erbena. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Historical and Literary Studies